Aangifte

Bij beroving of diefstal van uw eigendom (bijvoorbeeld uw fiets) moet u altijd aangifte doen bij de politie. De politie blijft ook verantwoordelijk voor gevonden voorwerpen waarbij het vermoeden bestaat dat zij afkomstig zijn van diefstal. Dit geldt eveneens voor gevonden wapens.

Meldingen

Voor andere verloren en gevonden voorwerpen kunt u een melding doen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Doet u dit bij voorkeur digitaal via www.verlorenofgevonden.nl. Meldingen via deze landelijke website kunnen leiden tot een ‘match’ tussen vinder en verliezer. Voor het afgeven van gevonden voorwerpen kunt u in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis terecht. Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Heeft u iets verloren?

Dit kunt u melden bij de gemeente. Doe dat bij voorkeur op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

Wij raden u aan om ook zelf op de site www.verlorenofgevonden.nl naar uw verloren eigendom te zoeken. U kunt het beste ook over een paar weken nog eens kijken. Soms duurt het lang voordat mensen gevonden voorwerpen bij ons brengen.

Bij het Klant Contact Centrum kunt u gevonden voorwerpen ophalen als deze uw eigendom blijken te zijn. Neemt u dan iets mee om te bewijzen dat het voorwerp van u is. Bij een mobiele telefoon neemt u bijvoorbeeld uw oplader mee. Of een foto of een aankoopbewijs als het om een ander voorwerp gaat. Neem ook uw legitimatiebewijs mee.

Sleutels, (zonne)bril of paraplu kwijt?

Het matchen van voorwerpen als sleutels, brillen en paraplu's is voor ons heel lastig. Dus; als u iets dergelijks kwijt bent, kijk dan op www.verlorenofgevonden.nl of uw eigendom bij de gemeente is afgegeven of kom langs in het Klant Contact Centrum.

Rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument kwijt?

Heeft u - als inwoner van de gemeente Velsen - uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument verloren, dan kunt u aangifte doen van vermissing bij Burgerzaken van de gemeente Velsen. U kunt dan ook een nieuw document aanvragen. Hiervoor kunt u digitaal een afspraak maken of telefonisch contact opnemen.

Als u uw document verloren hebt en u kunt even zonder, is het vaak handig om even te wachten met het doen van aangifte omdat de kans bestaat dat het document nog gevonden wordt. Als uw document bij de gemeente wordt gebracht, sturen wij u bericht dat u het kunt komen halen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Daar wordt eerst gecontroleerd of het document teruggegeven kan worden.

Fiets weg?

Op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl staan de gevonden fietsen. U kunt uw verloren fiets niet melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. U kunt aangifte doen van diefstal bij de politie.

Bewijs van vermissing nodig?

Heeft u iets verloren en hebt u een bewijs van de melding bij de gemeente van een verloren voorwerp nodig, dan kunt u een e-mail sturen aan verlorenofgevonden@velsen.nl of u komt langs in het Klant Contact Centrum. Als u iets kwijt bent en vermoedt dat er sprake is van diefstal is het verstandig om ook aangifte te doen bij de politie.

Heeft u iets gevonden?

Als u een voorwerp vindt, dan is het uw plicht om dit zo snel mogelijk weer bij de eigenaar terug te brengen. Weet u niet wie de eigenaar is, dan kunt u uw vondst melden bij de gemeente Velsen. Meld u het bij voorkeur digitaal op de site www.verlorenofgevonden.nl.

Als digitaal melden voor u niet mogelijk is, dan kunt u bellen met het Klant Contact Centrum, of het gevonden voorwerp in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis melden en/of afgeven. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van de melding.

Identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten zijn en blijven eigendom van de staat. Daarom bent u verplicht om die bij de gemeente af te geven. U mag ze thuis niet bewaren.

Wie bewaart het voorwerp? Er zijn twee mogelijkheden:

  • De vinder bewaart - na de melding - het onderwerp zelf thuis. U bent verplicht goed voor het voorwerp te zorgen zodat het in dezelfde staat blijft. Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, nemen wij contact met u op en als u daarvoor uw toestemming geeft krijgt hij/zij uw naam en telefoonnummer om contact met u op te nemen. Tot 12 maanden na de gemelde vondst kan een eigenaar zich nog bij u melden. Daarna wordt u automatisch eigenaar van het voorwerp. U krijgt dan bericht van de gemeente dat de bewaartermijn verstreken is.
  • De vinder geeft het aan de gemeente en doet er afstand van. Voorwerpen die minder waard zijn dan 450 euro worden door de gemeente na 3 maanden weggedaan of geschonken aan een lokaal goed doel. Als het voorwerp meer waard is dan 450 euro, dan wordt dit verkocht of geschonken aan een lokaal goed doel. Ook de opbrengst van de verkoop gaat naar een lokaal goed doel.

Vindersloon

De vinder kan vragen om een - naar omstandigheden - redelijk vindersloon. De wetgever acht 10% van de waarde van het gevonden voorwerp redelijk, maar het is geen recht.

Vermiste en gevonden dieren

De dierenopvang regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis-)dieren. Indien u een huisdier mist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met:
Dierenopvang IJmuiden, Heerenduinweg 8, 1971 JE IJmuiden tel. 0255-515744 of met de dierenambulance:
Ten noorden van Noordzeekanaal: tel. 0251-215454 (vanuit Heemskerk)
Ten zuiden van het Noordzeekanaal: tel. 023-533239 (vanuit Velsen).

De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang IJmuiden of met de desbetreffende regionale dierenambulance.

Online afspraak