De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. In 2016 heeft Velsen voor de eerste keer op wijkniveau meegedaan.

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2016 heeft Velsen voor de eerste keer op wijkniveau meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Maar omdat in Velsen jaarlijks enquêtes worden afgenomen in het kader van de landelijke Veiligheidsmonitor zijn gemeentelijke resultaten beschikbaar voor 2012-2015. Dit rapport doet verslag van dit grootschalige onderzoek.

PDFVeiligheidsmonitor 2016 Rapportage Velsen.pdf

Veiligheidsmonitor