Melding openbare ruimte

Als u onderweg op straat of in een park iets tegenkomt waarvan u denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden, dan kunt u dat bij de gemeente melden. Alle mogelijke vragen die de leefbaarheid van uw wijk aangaan, kunt u hier ook melden.

Via het Digitaal Loket kunt u melding maken over:

 • Bomen
 • Bloembakken
 • Dumpingen in openbare ruimte
 • Hondelosloopplaatsen
 • Inritten/Invalidenafrit
 • Overlast groen/bomen
 • Overlast jeugd
 • Parkeerplekken
 • Plantsoenen/grasvelden/bermen/groenstroken
 • Riolering *
 • Ruiterpaden
 • Schades
 • Speelplekken
 • Straatverlichting
 • Trottoirs
 • Vandalisme in openbare ruimte
 • Verlichting/verkeerslichten
 • Watergangen/vijvers/sloten en waterpartijen
 • Wegen/verkeer
 • Winteroverlast
 • Zwerfvuil/zwerfafval

 

* Meldingen over de riolering (van de erfgrens tot en met het hoofdriool) kunt u hier doorgeven.

Klik hier voor het elektronisch doorgeven van uw melding.