Voorkom overslaan van brand naar andere woningen.

De afgelopen jaren zijn er een aantal branden geweest in woningen in Hoofddorp, Zaandam en Heerlen. Het ging daarbij telkens om woningen waarvan de constructie niet brandwerend genoeg was. Na onderzoek blijkt dat bij sommige woningen van vóór 1980 die in een rij of boven elkaar zijn gebouwd, de zogenaamde “woningscheidende” constructie niet in orde is. Als in zo’n woning brand ontstaat slaat het vuur te snel en te gemakkelijk over naar een buurwoning. Binnen korte tijd kan een hele rij huizen in brand staan.

Ook in de gemeente Velsen zijn voor 1980 veel van dit soort woningen gebouwd. De eigenaren van deze risicowoningen ontvangen vanaf half mei een brief. Hierin wordt het eventuele probleem uitgelegd en wordt hen verzocht om te kijken of de brandveiligheid van hun huis in orde is.

Huizen na een brand waarbij de vlammen oversloegen na onvoldoende maatregelen voor brandpreventie

Zelf maatregelen nemen

Aangezien het gaat om tienduizend woningen kan de gemeente nooit alle panden controleren. De eigenaren moeten zelf maatregelen nemen als hun pand niet voldoet; ze zijn immers zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun eigendom. Men kan een gespecialiseerd bouwbedrijf vragen om advies. Ook kan men met een hele straat of woonblok gezamenlijk actie ondernemen om de kosten te drukken. Ook in de  voorraad van de woningcorporaties zitten risicowoningen. De corporaties werken op dit punt nauw samen met de gemeente

Er zijn manieren om ervoor te zorgen dat de brandscheiding in orde is. Meestal gaat het niet om dure oplossingen. Het varieert van het aanbrengen van brandwerend PUR-schuim bij kleine kieren tot aan het opmetselen van bouwmuren tot aan het dakbeschot.

Meer informatie

PDFTips en informatie woningscheidende constructies.pdf

PDFHandreikingBrandveiligheid van woningscheidende constructies - voor eigenaar en bewoner.pdf

 

Vragen en antwoorden bij het voorkomen van overslaande brand op andere woningen

Oorzaken van overslaande brand

Een brand kan op drie manieren snel overslaan:

  1. via het dak, als er openingen of kieren zitten tussen de muren en de dakconstructie.
  2. via de vloeren tussen woningen, als de plafonds niet voldoende brandwerend zijn uitgevoerd.
  3. als in een portiek de voordeuren niet voldoende brandwerend zijn, kan een brand via de ene voordeur naar de andere voordeur overslaan

Vragen en antwoorden

Ja, dat kan. Kleine kieren in bouwmuren kunt u makkelijk zelf opvullen met brandwerend PUR-schuim. Grotere kieren vereisen een andere aanpak. Dat alles staat beschreven in de handreiking die u bij deze brief heeft gekregen. Ook op de website van de gemeente staat een uitgebreide handreiking met herstelmaatregelen voor de meest voorkomende problemen. U kunt de gemeente ook vragen om u de uitgebreide handreiking toe te sturen.

Zorg dat u een gecertificeerd bouwbedrijf in de arm neemt, dat op de hoogte is van de veiligheidsregels (bij voorkeur een bedrijf met ISO 9001 certificaat).

Nee. Particulieren kunnen geen preventieve controle laten uitvoeren door de brandweer.

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen pand. Mogelijk kan de gemeente wel een steekproef houden om te bepalen of er is voldaan aan de brandveiligheidseisen.

U kunt altijd bouwtekeningen opvragen bij de gemeente, maar dat heeft in dit geval meestal geen zin. Wanneer er een probleem is met de brandwerendheid speelt dit zich meestal af op een niveau dat niet zichtbaar is op bouwtekeningen. Aan het opvragen van bouwtekeningen zijn bovendien kosten verbonden.