De IJmond is een gebied met zware industrie, veel verkeer, vliegverkeer en scheepvaart. Deze activiteiten hebben invloed op de kwaliteit van de lucht die wij inademen. De luchtkwaliteit is niet voor niets een onderwerp dat sterk leeft in de IJmond.

Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Ook de landbouw en houtstook in en om huis zorgen voor luchtverontreiniging. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofoxide (NOx) en ozon (smog) de meeste schade voor de gezondheid.

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor heel kleine deeltjes in de lucht. De deeltjes kun je met het blote oog niet zien: ze zijn maar een paar micrometer groot (1 micrometer is duizend keer kleiner dan een millimeter). Deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer worden PM10 genoemd, deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer heten PM2,5 en nog kleinere deeltjes noemen we ultrafijnstof. Roet is ook een belangrijk onderdeel van fijnstof: het bestaat uit deeltjes die zijn samengeklonterd.
Er zit van nature fijnstof in de lucht, bijvoorbeeld door opwaaiend stof en zeezout. Maar het grootste deel (75-80%) wordt door de mens veroorzaakt, en dat fijnstof is schadelijker en blijft langer in de lucht zitten.

Meer informatie

Meer informatie over luchtkwaliteit kun je vinden op Milieucentraal, Provincie Noord-Holland, GGD Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond, RIVM, Hollandse Luchten of Fijnmond