Velsen is een verrassende gemeente. Mensen die hier nog nooit zijn geweest kenschetsen Velsen vaak als 'die plaats bij de Hoogovens'. Zij hebben het beeld van een sombere plek, gedomineerd door zware industrie. Natuurlijk, de zware industrie is er, en die oefent invloed uit op Velsen, zowel in positieve als negatieve zin. Maar Velsen is veel meer dan dat. En daar komen mensen achter als ze Velsen zelf eens bezoeken. Hun beeld verandert dan radicaal. 'Goh, ik wist niet dat het hier zo mooi was' is een veel gehoorde uitspraak. En als je dan vraagt waarom ze Velsen zo mooi vinden krijg je meestal het antwoord: 'Omdat er zoveel groen is'. Natuurlijk, Velsen is ook mooi vanwege haar oude dorpskernen, mooie gebouwen en villawijken maar het feit dat dit alles zich zo in een groene omgeving bevindt valt mensen op.

De gemeente onderhoudt het openbaar groen in de openbare buitenruimte. Onder openbaar groen worden bijvoorbeeld verstaan: plantsoenen, grasvelden, water- en oeverbeplanting, maar ook het groen op speelplaatsen.

Benieuwd naar welke plantsoenen gemeente Velsen in 2017 en 2018 gaat renoveren? Klik hier.

Bomenbeleid

In het bomenplan staat beschreven hoe het bomenbestand in Velsen evenwichtiger van opbouw kan worden.

Lees meer over het bomenbeleid

Monumentale bomen

Monumentale of waardevolle bomen zijn beschermd in Velsen. Voor het kappen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd.

Lees meer over monumentale bomen