Gekrijs, afval op de grond en het afpakken van een broodje of ijsje. Dat is de overlast die wij regelmatig van meeuwen ervaren. Zeker in IJmuiden met zijn havens en de zee. Hoe deze ergernissen te voorkomen? Door geen afval op straat te laten zwerven is de overlast al een stuk minder.

Meeuwen

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. De gemeente kan niet veel doen. Meeuwen worden immers beschermd door de Flora- en Faunawet. Zo is het verboden om eieren te rapen dan wel deze te beschadigen of te vernielen.

Voorkomen

Geen zwerfafval. Maar wat kunnen we nog meer doen? Meeuwen bouwen het liefst hun nest op een beschutte plek op een plat dak, zoals bij een schoorsteen. Meestal gaan ze terug naar hun broedplek van vorig jaar. Haal daarom oude nesten nu weg. Het helpt ook om de dakgoot schoon te houden. De meeuwen kunnen dan niet de takjes en bladeren gebruiken voor hun nest.

Flyer overlast van vogels: hoe kunt u dit voorkomen? (Zie ook de tips onderaan deze pagina)

Gemeente

De gemeente probeert overlast te voorkomen door goede voorlichting te geven. Samen met de woningcorporaties probeert Velsen te voorkomen dat meeuwen en duiven ergens een nest maken. Het is verboden om eieren te rapen, nesten weg te halen, te beschadigen of te vernielen, omdat meeuwen worden beschermd door de Flora- en Faunawet. Daar moet de gemeente zich ook aan houden.

Verder nog enkele tips:

  • Meeuwen niet voeren
  • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat
  • Zet uw afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg
  • Fruit, groenten en brood dat u over heeft, kunt u kwijt bij de ingang van kinderboerderij Velserbeek. Daar staan speciale containers
  • Voorkom broedplaatsen door het leggen van een net of het spannen van draden. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is op uw dak
  • Bewoners in de gemeente Haarlem hebben het initiatief genomen: bijvoorbeeld om plastic feestvlaggetjes op de daken vast te maken. Informatie is te zien op facebookpagina ‘Stop meeuwenoverlast Kleverparkbuurt’.
  • Er zijn tevens vliegers te koop in de vorm van een roofvogel. Deze kunt u op het dak plaatsen. Info:  www.vogelverschrikker.nl.
  • U kunt ook een bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in het aanbrengen van nestwerende materialen (website: Nederlandse Vereniging van Plaagdierenmanagement Bedrijven)
  • Tref maatregelen met uw buren. Dat is goedkoper, maar daarmee wordt ook voorkomen, dat de meeuwen een dak verderop gaan nestelen.
  • Zeg het voort

Wilt u de flyer graag als geheugensteuntje uitprinten? Dat kan: PDFFlyer overlast vogels.pdf

Duiven

Ook duiven kunnen voor overlast zorgen. Vooral als het er veel bij elkaar zijn. De ene bewoner kan niet meer op zijn balkon zitten door alle duivenpoep. De ander wordt er zelfs ziek van en krijgt last van zijn longen. De derde wordt uit zijn slaap gehouden door hun gekoer.
Geef ze geen eten! Vogels kunnen heel goed zelf hun kostje bij elkaar scharrelen.

 

Meeuwen- en duivenoverlast kunt u melden bij het Klanten Contact Centrum telefoon 0255-567200 of 140255 (zonder netnummer ervoor)