Iedereen blij met uw hond

Er zijn weinig dieren beter voor de mens dan een hond. Toch is niet iedereen even dol op honden, vandaar dat we een paar gedragsregels hebben opgesteld om het voor ons allen leuk te houden.

Daarmee streeft gemeente Velsen naar zo min mogelijk overlast. Met geven en nemen streven we altijd naar hogere leefbaarheid in de gemeente Velsen.

  • In de hele gemeente moeten honden zijn aangelijnd, met uitzondering van de uitlaatplekken die herkenbaar zijn aan het groene bord uitlaatplek (of paaltjes met een groen schild)Straatbord met spelende hond en de tekst 'Uitlaatplek'
  • In de hele gemeente geldt een opruimplicht voor hondenpoep, maar dat geldt niet op de uitlaatplekken
  • Neem altijd een opruimmiddel mee als u met uw hond op straat loopt
  • Kinderspeelplaatsen zijn verboden voor honden, die plekken zijn herkenbaar aan het rode bord “speelplaats”Straatbord met spelende kinderen en de tekst 'Speelplek. Verboden voor honden''.
  • De gemeente houdt een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat uw hond een graag geziene gast blijft. Handhavers van de gemeente zijn aangesteld om, in geval van overtreding van de regels, een boete op te leggen aan de baas. De boetes zijn hoog, soms meer dan €100,-.

Een geleidehond vanwege een handicap?

Maakt u vanwege een handicap gebruik van een geleidehond? Dan hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen. Wel verwachten wij dat een geleidehond poept op een plek waar dat geen overlast geeft, maar dat wordt geleidehonden ook geleerd.

Aanwijzingsbesluit loslooplaatsen Watertorenpark, Burgemeester Rijkenspark en Velserbeek

Het college heeft besloten om in het Burgemeester Rijkenspark, park Velserbeek en het Watertorenpark de losloopplaatsen voor honden te verkleinen. De reden is dat het in deze landgoedparken mogelijk moet zijn ongestoord een wandeling te maken, zonder angst bij bezoekers voor loslopende honden en zonder vervuiling door hondenpoep. Daarom moeten honden voortaan in een groter deel van deze parken aan de lijn lopen en moet de hondenpoep in die delen worden opgeruimd. Een deel van elk park blijft gewoon losloopplaats.

Hier de link naar het collegebericht met plattegronden

 

Honden op het strand

Om een goed evenwicht te vinden tussen alle gebruikers van het strand en de honden op het strand, zijn er op het strand een aantal regels.

  • Ziet u daarvoor de strandregels en zonering op het strand.
  • Op het strand in Velsen-Noord mag u zomers met uw hond op het strand, maar moet die wel zijn aangelijnd en u dient daar de poep ook op te ruimen. Er is een deel (zone 2) waar uw hond in de zomer wel los mag lopen, let u daarvoor op de borden.
  • Op het strand van IJmuiden (tussen de Zuidpier en IJmuiderslag) mogen van 1 april tot 1 oktober geen honden komen op het strand.
  • Op het zogenaamde Kleine Strand in IJmuiden (tussen de Noord- en de Zuidpier) mogen in de zomer geen honden komen.
  • Het gebied ten zuiden van het IJmuiderslag (tot aan de grens met Bloemendaal) mag het hele jaar met honden worden gelopen en mogen de honden ook loslopen.

Voor de eigenaren/huurders van huisjes op de stranden wordt een uitzondering gemaakt, zolang de hond aangelijnd in de directe nabijheid van het huisje blijft.
In de winter (van 1 oktober tot 1 april) is het op alle stranden in Velsen toegestaan om vrij met honden te lopen.

Hondenbeleid Velsen

Hondenbelasting

Houdt u één of meer honden, dan moet u aangifte doen voor de hondenbelasting door het invullen van het aangiftebiljet hondenbelasting.