Na de feestdagen wordt in veel huishoudens de kerstboom opgeruimd. De gemeente Velsen wil graag voorkomen dat afgedankte kerstbomen op straat komen te liggen.

In Velsen zijn daarom een aantal manieren waarop de kerstbomen worden ingezameld:

  • De gemeente organiseert jaarlijks in samenwerking met HVC en de brandweer in IJmuiden en Santpoort een kerstboomverbranding. Kinderen kunnen in verschillende wijken kerstbomen brengen en ontvangen daarvoor een vergoeding. Daarover wordt in december op de gemeentelijke infopagina in de krant gecommuniceerd.
  • Daarnaast biedt HVC ook de mogelijkheid uw kerstboom op de 2e zaterdag van het nieuwe jaar (13 januari 2018) op doorgaande wegen langs de weg te zetten. Daarover wordt u in december in de gemeentelijke infopagina over geïnformeerd. De kerstbomen inzamelroute treft u onderstaand aan.
  • Ten slotte kunt u de kerstboom ook wegbrengen naar het afvalbrengstation.

A.u.b. niet in de GFT-minicontainer

Hoewel een kerstboom ook biologisch afbreekbaar is, heeft het de voorkeur de boom niet in stukken via de GFT-minicontainer aan te bieden. Een kerstboom verteert slecht en is vaak vervuild met slingers en schuimversiering. De reguliere GFT verwerking wordt daardoor verstoord.