Welk afval gooi ik hoe en waar weg?

Grondstoffen

Huishoudelijk afval is eigenlijk geen afval meer, maar bestaat voor een groot deel uit materialen die we kunnen hergebruiken, zogenaamde grondstoffen. Scheiden van afval en hergebruiken van grondstoffen scheelt veel geld en heeft een positief effect op de milieubelasting. Kijkt u daarvoor ook eens op www.afvalscheidingswijzer.nl/.

Grondstoffen zijn bovendien geld waard. Het deel van het afval dat we niet kunnen hergebruiken heet restafval en wordt door HVC verbrand. Die verbanding kost geld maar levert dan wel energie op, welke in Velsen gebruikt wordt voor de straatverlichting. Door huisvuil te scheiden en de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te houden kan dus bespaard worden op verbrandingskosten en milieubelasting.