Natuur en milieu

Velsen is een groene en diverse gemeente. De gemeente heeft als taak het beheer, de aanleg, de aanplant en reiniging van de duin- en bosparken, gazons, plantsoenen, paden, gemeentelijke sportvelden, speeltuinen en begraafplaatsen.

Op onderliggende pagina's kunt u informatie vinden over afvalinzameling en -stromen, dieren, duurzaamheid en openbaar groen en hoe de gemeente hiermee omgaat.