Bij samenspraak wisselt de gemeente ideeën uit over een onderwerp, als hier nog geen beleid voor is.

Samenspraak is ideeënuitwisseling

Bij samenspraak wisselen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wijkplatforms en/of deskundigen en de gemeente ideeën uit. Er is nog geen beleid; de gemeente wil ideeën toetsen of ophalen en de gelegenheid bieden om meer inhoud en betrokkenheid te krijgen. De vorm van samenspraak kan steeds wisselen. Samenspraak is dus iets anders dan inspraak, en vindt eerder plaats.

Samenspraak of inspraak

Als er inspraak kan plaatsvinden, vindt niet eerst samenspraak plaats. Het is het één of het ander. Hoewel: het gemeentebestuur kan hier een uitzondering op maken.
Samenspraak is ook niet aan de orde als het uitvoering van vastgesteld beleid betreft. Dan is het besluit om iets op een bepaalde manier te gaan doen immers al genomen, dus dat wordt dan niet meer ter discussie gesteld.

Meer weten?

Meer hierover vindt u in de gemeentelijke inspraak- en samenspraakverordening van juni 2010 op decentrale.regelgeving.overheid.nl

Actuele samenspraakprocedures: