Herinrichting Velserduinplein

Begin 2016 heeft het college van B&W aangegeven het zuidelijk deel van het Velserduinplein als toekomstige locatie voor de weekmarkt IJmuiden aan te wijzen.

Voorlopig inrichtingsplan

In overleg met de marktcommissie en het wijkplatform is een voorlopig inrichtingsplan gemaakt, waarbij parkeerfunctie, marktopstelling en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol hebben gehad. Het noordelijk deel van het plein zal ook bij de herinrichting worden betrokken. Dit deel behoudt de parkeerfunctie maar zal door beplanting en grasstenen een groener aanzien krijgen.

Inloopbijeenkomst 15 september 2016

Op het gemeentehuis wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kan het ontwerp worden ingezien en kunnen vragen worden gesteld en reacties worden gegeven.

De bijeenkomst vindt plaats op:
donderdag 15 september 2016
ingang gemeentehuis Dudokplein 1
inlopen is mogelijk tussen 17.00 en 19.00 uur.

Inspraakreacties

De inspraakperiode is van 1 september tot en met 13 oktober 2016. Tijdens deze periode is het ontwerp in te zien op het gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden.

Schriftelijke reacties kunnen tot en met 13 oktober a.s. worden gestuurd naar het college van B&W, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of via het contactformulier op de website o.v.v. inspraak herinrichting Velserduinplein.

Gerelateerde downloads