Op dinsdag 19 januari houdt de gemeente Velsen een inloopavond over de nieuwe ontwikkelingen op de locatie van het voormalige natuurzwembad Velserend. De gemeente heeft hierover een startdocument opgesteld. Graag horen we uw mening over hoe we het plan nader kunnen invullen. Tijdens de inloopavond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan later bij het ontwerpbestemmingsplan.

Inloopavond nieuwbouw Velserend

Op dinsdag 19 januari houdt de gemeente Velsen een inloopavond over de nieuwe ontwikkelingen op de locatie van het voormalige natuurzwembad Velserend. Het is de bedoeling om het voormalige hotel met restaurant te herbouwen, de sauna beperkt uit te breiden, drie of vier woningen te realiseren en diverse landschappelijke ingrepen te plegen. De gemeenteraad heeft deze uitgangspunten in de vorm van een startdocument reeds vastgesteld. Het startdocument Velserend is op de website van de gemeente terug te vinden onder het kopje ‘bestemmingsplannen’.

Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 19.00 en 21.00 in ’t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201 te Santpoort-Zuid. Er is gelegenheid tot het inzien van het door de gemeenteraad gemaakte startdocument Velserend. Graag horen we uw mening over hoe we dit nader kunnen invullen, welke stijlen er gehanteerd kunnen worden en hoe de landschappelijke inpassing vorm krijgt.

Tijdens de inloopavond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend. Dit kan op een later moment bij het ontwerpbestemmingsplan. Er kan tijdens deze avond nog geen verkoopinformatie over de woningen worden gegeven.