Samen met het Woningbedrijf Velsen wordt door de gemeente de omgeving vernieuwd.

Het voorgestelde ontwerp heeft ter inzage gelegen. Het college van burgemeester en wethouders hebben de reacties en de antwoorden gelezen en de inspraakrapportage vastgesteld. Deze zijn hieronder te downloaden.

 

PDFTekening.pdf