De gemeente Velsen is van plan om de bocht Orionweg/Scheiberglaan aan te passen.

De meldingen die bij ons bekend zijn en de komst van het HOV vragen om verbetering van de bocht. Wij stellen een nieuw ontwerp voor waar we graag uw reactie op ontvangen.

Technische aanpassingen

De bocht wordt naar binnen en buiten toe ongeveer een meter verbreed en door nieuwe belijning wordt het verkeer beter begeleid in de bocht. Hierdoor wordt het voor bussen mogelijk de bocht te nemen zonder daarbij tegemoetkomende auto’s te hinderen. In de bocht is er weinig tot geen ruimte om fietsers in te halen als er een tegenligger is, daarom komen er geen fietsstroken voor in het nieuwe ontwerp. De attentie van weggebruikers wordt verhoogt door het gebruik van rood asfalt in de bocht. Aan zowel de Orionweg, als de Scheiberglaan komt in de buitenbocht een parkeervak te vervallen. Dit wordt gedaan om de bocht eerder te kunnen beginnen.

Reageren

Van maandag 19 juni 2017 tot maandag 3 juli 2017 is het mogelijk om te reageren op het ontwerp. 
Voor uw vraag of reactie kunt u terecht bij de heer T. Lesterhuis, bereikbaar op 0255 567200 of via info@velsen.nl( t.a.v. dhr. Lesterhuis).

Planning

In week 27 worden de binnengekomen vragen en reacties besproken met het projectteam en indien nodig wordt het ontwerp aangepast. Bij een goed gevolg starten de werkzaamheden volgens planning rond week 34 dit jaar. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan ontvangen de direct omwonenden nog een brief met meer informatie. Wij verwachten dat de werkzaamheden ongeveer twee weken zullen duren.