De gemeente Velsen is van plan om de bomen in de stoep langs het Stratingplantsoen te kap­pen. Bij eerdere berichtgeving over de herinrichtingsplannen (“Van der Poelstraat en omgeving”) informeerden wij u dat we van plan waren deze bomen te laten staan, maar dit heeft toch niet de voorkeur.

 

Nieuwe bomen

We willen graag nieuwe bomen planten die we beter kunnen beheren en niet tegen de ramen aan groeien. Daarom zijn wij van plan om dezelfde soort te planten als de bomen in de stoep aan de overkant van het Stratingplantsoen, de zogeheten piramide eik.

De eik (Quercus robur “Fastigiata Koster”) heeft grove opgaande takken die niet uitzakken. De zuilvormige boom krijgt later een smalle piramidevorm, maar blijft nog steeds goed gesloten (zie afbeelding). De boom wordt circa 10-15 meter hoog en 3-5 meter breed. De stam is meestal laag vertakt en in het voorjaar loopt de boom bruinrood uit.

De locaties voor de nieuw te planten bomen verschillen met de plek van de bestaande bomen. De exacte locatie van de bomen is op onderstaande tekening te zien.

PDFDefinitief ontwerp Van der Poelstraat en omgeving (luchtfoto)

PDFDefinitief ontwerp Van der Poelstraat en omgeving

Door het kappen van de bomen ontstaat er ook ruimte om de wegindeling te verbeteren. De stoep wordt dertig centi­meter smaller, zodat de rijbaan kan worden verbreed naar 4,80 meter.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Daarvoor kunt u contact opnemen met de heer T. Lesterhuis, telefonisch bereikbaar op 140255. U kunt ook per e-mail reageren via info@velsen.nl. Tot maandag 4 december 2017 is het mogelijk om te reageren. Daarna wordt op basis van de reacties een definitief besluit genomen.

Over de uitvoering kunt u te zijner tijd meer informatie vinden op www.velsen.nl onder de knop “werk in uitvoering”.

 

Start uitvoering

Door onverwachte tegenslag bij het rioolontwerp kan de oorspronkelijke planning niet meer gehaald worden. Om zeker te zijn dat het in de toekomst goed blijft gaan bij hevige regen moet het riool opnieuw worden doorgerekend. De verwachting is dat halverwege 2018 het ontwerp uitgevoerd gaat worden.

 

Herinrichtingsplannen

Uit inspectie is gebleken dat het riool in de Dijckmansstraat, het Stratingplantsoen (-Zuid) en de Van der Poelstraat toe is aan vervanging. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de bovengrond opnieuw in te richten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraakrapportage en het definitief ontwerp vastgesteld.

PDFInspraakrapportage van der poelstraat en omgeving

 

Nieuw ontwerp

Met het nieuwe ontwerp wordt parkeren in de Van der Poelstraat en de Dijckmansstraat geregeld zoals dit nu in de Bornstraat, Van Kalkarstraat en in de Van Diepenstraat is gedaan. Langs het Stratingplantsoen zal een zogenaamde wadi worden gemaakt. Dit is een verlaging van grond waar regenwater tijdelijk kan worden vastgehouden. Zodoende wordt schade of overlast op andere plaatsen voorkomen.

De gemeente wilt u graag informeren over het ontwerp. Van 4 juli tot 2 september 2016 is de inspraak­periode. Ook organiseren wij een inloopbijeenkomst waar u het ontwerp kunt inzien en vragen kunt stellen:

Inspraak

De inspaakperiode is van 4 juli tot 2 september 2016.

Er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waar het ontwerp kan worden ingezien en vragen kunnen worden gesteld

donderdag 7 juli 2016
van 17:00-19:00 uur
in wijkcentrum De Stek
(Heirweg 2 te Velsen-Noord)

Reageren

Ook kunt u schriftelijk reageren. Uw reactie kunt u sturen naar gemeente Velsen, inspraak Van der Poelstraat e.o. of mailen naar info@velsen.nl.