Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraakrapportage met bijbehorende definitief ontwerp P.C. Hooftlaan vastgesteld.

De inspraakrapportage, die is gemaakt naar aanleiding van de inspraakprocedure van het project “herinrichting P.C. Hooftlaan”, is te vinden op de website van de gemeente Velsen. Zowel de inspraakreacties die tijdens de twee inloopbijeenkomsten van 5 juli 2016 en 14 september 2017 zijn achtergelaten als de ontvangen schriftelijke inspraakreacties zijn in de rapportage samengevat opgenomen en puntsgewijs van commentaar voorzien.

Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie, dan kunt u die opvragen bij de projectleider de heer P. de Jong, bereikbaar via 0255-567696 of pjong@velsen.nl.

PDFdef ontwerp PC Hooftlaan.pdf

PDFinspraakrapportage PC Hooftlaan.pdf

Eerdere berichtgeving:
Start 2e inspraakperiode herinrichting P.C. Hooftlaan
Afgelopen zomer is de inspraakperiode van de herinrichting P.C. Hooftlaan geweest. Hier hebben veel bewoners gebruik van gemaakt en dit leverde veel reacties op. Gezien de hoeveelheid reacties is besloten om het ontwerp en wensen met de bewoners te bespreken.

Het ontwerp is hierna aangepast en de gemeente wil alle bewoners graag opnieuw uitnodigen om opnieuw mee te kijken naar het voorgestelde ontwerp en de toelichting erbij. De inspraakreacties die in de eerste inspraakperiode binnen zijn gekomen worden deze inspraakperiode ook meegenomen.

Inspraakperiode

De inspraakperiode duurt van 24 juli 2017 tot 25 september 2017.

Op donderdag 14 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur, wordt er door de gemeente nog een inloopbijeenkomst georganiseerd waar u het ontwerp kunt inzien en vragen kunt stellen.

Deze vindt plaats in Café Middeloo; OMA's kamer, Driehuizerkerkweg 71 te Driehuis.

U kunt de toelichting op het ontwerp en de bijlages hieronder downloaden.

Reacties kunt u mailen naar de projectleider via info@velsen.nl t.a.v. de heer P. de Jong

 Gerelateerde downloads

PDFToelichting op nieuwe ontwerp PC Hooftlaan.pdf

PDFInspraaktekening PC Hooftlaan.pdf

PDFBoomsoort - Platanus x acerifolia Pyramidalis.pdf

PDFBoomsoort - Liquidambar styraciflua.pdf

PDFBoomsoort - Aesculus indica.pdf