Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraakrapportage met bijbehorende definitief ontwerp “Herinrichting omgeving Stadsschouwburg Velsen” vastgesteld.

Inspraakreacties verwerkt

Zowel de inspraakreacties die tijdens inloopbijeenkomst van 10 mei 2016 zijn achtergelaten, als de ontvangen schriftelijke inspraakreacties zijn in de rapportage samengevat opgenomen en puntsgewijs van commentaar voorzien.

PDFDefinitief ontwerp Herinrichting Omgeving Stadsschouwburg