Het ontwerp van de herinrichting van de Wijkermeerweg is aangepast naar aanleiding van enkele inspraakreacties.

Inspraak Herinrichting Wijkermeerweg e.o.

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Wijkermeerweg heeft ter inzage gelegen voor inspraak. Er zijn twee inspraakreacties ingediend, die zijn opgenomen en beantwoord in een inspraakrapportage.

Naar aanleiding van de inspraak is het ontwerp op één punt gewijzigd: de aansluiting van de Vletterliedenstraat op de Concordiastraat wordt nu als inritconstructie uitgevoerd.

De start van de werkzaamheden staat voor het laatste kwartaal van 2014 gepland.