Voor de herinrichting “Van Leeuwenstraat e.o.” heeft de gemeente een nieuw ontwerp gemaakt dat nu ter inspraak ligt. De inspraakperiode is van 14 maart 2016 tot en met 10 april 2016.

Voor de herinrichting “Van Leeuwenstraat e.o.” heeft de gemeente een nieuw ontwerp gemaakt dat nu ter inspraak ligt. Reden voor het uitwerken van een nieuw ontwerp is dat tijdens de eerste inloopbijeenkomst (gehouden op 6 oktober 2015) twee punten werden genoemd waaraan bewoners grote waarde hechten: de hoge parkeerdruk en de breedte van de trottoirs. Vanwege ruimtegebrek is het echter niet mogelijk brede trottoirs én een ruime rijbaan met parkeerstroken erlangs te maken.

Nieuw ontwerp

Het nieuwe ontwerp is in hoofdlijnen hetzelfde als het ontwerp welke getoond is tijdens de eerste inspraakronde. Belangrijke aandacht is uitgegaan naar het optimaliseren van de parkeergelegenheid in langsparkeerstroken. Door kritisch naar nog beschikbare ruimten te kijken zijn 35 parkeervakken meer en 8 bomen minder dan in het eerste getoonde ontwerp opgenomen. Al met al heeft dat geleid tot een ontwerp met 175 parkeervakken in de wijk.

Verschil met het eerder getoonde ontwerp is dat in het nieuwe ontwerp de rijbaanbreedte is versmald naar 3,5 meter (in plaats van 4,5 meter). De ruimte die hiermee vrij komt, komt ten goede aan de trottoirs. In het nieuwe ontwerp zijn de trottoirs dus 50cm breder dan in het eerste ontwerp. Een ander gevolg van de rijbaanversmalling is dat tegemoet komende auto’s elkaar niet kunnen passeren. Mochten twee auto’s elkaar tegemoet rijden houdt dit in dat één van de twee even moet wachten op een plaats (zoals in een vrij parkeervak) waardoor de ander kan passeren.

Inspraakperiode

Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie, dan kunt u die opvragen bij de projectleider, bereikbaar via 0255 567200 of info@velsen.nl t.a.v. de heer P. de Jong

De inspraakperiode is van 14 maart 2016 tot en met 10 april 2016.

PDFInspraaktekening.pdf