Het riool van een deel van de Grote Hout- of Koningsweg en het Guldewagenplantsoen wordt vervangen. De gemeente verandert hierbij ook de wegindeling. Het ontwerp is aangepast naar aanleiding van enkele reacties tijdens de inspraakperiode.

Inspraakrapportage vastgesteld

Een deel van het riool van de noordtak van de Grote Hout- of Koningsweg (tussen Pontweg en Wenckebachstraat) en van het Guldewagenplantsoen is in een slechte staat en dient vervangen te worden. Dit is voor de gemeente tevens een mooie mogelijkheid om de wegindeling te veranderen. Het hele woongebied van Velsen-Noord is 30 km/uur zone. Voor de (fiets)verkeersveiligheid en de eenduidigheid heeft de gemeente besloten om ook het noordelijk deel van de Grote Hout- of Koningsweg aan de 30km/uur zone toe te voegen.

Tijdens de inspraakperiode zijn er zeven reacties binnen gekomen. Deze reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen op het ontwerp. Het college heeft het aangepaste ontwerp vastgesteld.