Om wateroverlast in de wijk te verminderen worden werkzaamheden verricht aan het veldje aan de Heirweg. Er wordt een inloopavond georganiseerd over deze werkzaamheden.

Werkzaamheden

Binnenkort starten werkzaamheden aan het veldje aan de Heirweg (tegenover de Geelvinckstraat). De werkzaamheden hebben tot doel om de bestaande wateroverlast in de wijk te verminderen. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een groter plan om de wateroverlast in de wijk te verminderen en hebben een relatie met het Groen- en waterplan van het Wijkeroogpark. Over het Groen- en Waterplan zijn de bewoners reeds geïnformeerd. De werkzaamheden hiervan zijn inmiddels gestart.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verlagen van het maaiveld van het veldje, waardoor een “droge vijver” ontstaat. Het regenwaterriool van de Heirweg zal aangesloten worden op de droge vijver. Er wordt zodoende meer berging gecreëerd voor het regenwater. De “droge vijver” zal vervolgens worden verbonden met de bestaande kopsloot, via de greppel en een nieuwe duiker.

In een later staduim zal de bestaande kopsloot worden verbreed. Het bestaande groen zal zo veel mogelijk gespaard blijven, maar op een beperkt aantal locaties zal kap moeten plaatsvinden.

Inspraak

Voor meer informatie wordt door de gemeente Velsen een inloopmoment gehouden in “De Mel”, Wijkermeerweg 1 te Velsen Noord. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 24 november a.s. van 16.00 uur tot 18.00 uur.