Grote Hout- of Koningsweg Noord

Het riool van een deel van de Grote Hout- of Koningsweg en het Guldewagenplantsoen wordt vervangen. De gemeente verandert hierbij ook de wegindeling. Het ontwerp is aangepast naar aanleiding van enkele reacties tijdens de inspraakperiode.

Lees verder

Herinrichting Lange Nieuwstraat en Plein 1945 IJmuiden

Op 13 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het voorlopig ontwerp met bijbehorend inspraakdocument "Herinrichting Lange Nieuwstraat en Plein 1945" vrij te geven voor inspraak.

Lees verder

Herinrichting Van Leeuwenstraat e.o.

Voor de herinrichting “Van Leeuwenstraat e.o.” heeft de gemeente een nieuw ontwerp gemaakt dat nu ter inspraak ligt. De inspraakperiode is van 14 maart 2016 tot en met 10 april 2016.

Lees verder

Herinrichting Wijkermeerweg e.o.

Het ontwerp van de herinrichting van de Wijkermeerweg is aangepast naar aanleiding van enkele inspraakreacties.

Lees verder

Herinrichting kruispunt Minister van Houtenlaan-Zeeweg-Waterloolaan e.o.

Het plan voor de inrichting van het kruispunt Minister Van Houtenlaan met de Waterloolaan en Zeeweg is gewijzigd. Het plan ligt ter inzage vanaf 9 juni a.s.. U kunt hierop reageren via de website of langskomen op de inspraakavond.