De gemeente heeft meldingen ontvangen over een te hoge parkeerdruk bij de toegang van het L. Zocherplantsoen. Er is onderzocht hoe hier meer parkeervakken gemaakt kunnen worden zonder het beeld van de straat te veel te veranderen.

Dit wordt bereikt door bij de toegang van de woonwijk de parkeervakken aan de zijde van het grasveld een kwart slag te draaien. Het trottoir dat langs de parkeervakken loopt wordt naar achter verlegd en het grasveld levert ruimte in voor de nieuwe parkeervakken.

De bomen zijn bepalend voor het beeld van de straat en blijven daarom staan. Tussen de bomen is het maximale aantal parkeervakken verdeeld. Om de bomen de mogelijkheid te geven goed door te groeien worden hier grote boomvakken voor aangelegd. Vanwege de wortels van de bomen komen parkeervakken op dezelfde hoogte te liggen als het trottoir. Een schuine geleide band maakt het makkelijk om de parkeervakken op te rijden. In de nieuwe situatie zijn er vijf extra parkeervakken bijgekomen.

Het ontwerp kunt u hieronder downloaden.

Als u graag een papieren versie ontvangt, of wilt reageren op het ontwerp, kunt u contact opnemen met de heer T. Lesterhuis, bereikbaar op 0255 567200 of via info@velsen.nl ter attentie van dhr. T.Lesterhuis.

Tot maandag 8 mei 2017 is het mogelijk om te reageren.

 

Na de reactieperiode zal het ontwerp voorgelegd worden aan de gemeenteraad, waarna het ontwerp bij een goed gevolg kan worden uitgevoerd.

PDFPresentatietekening L. Zocherplantsoen