Uit rioolinspectie is gebleken dat het riool in de Biallosterskilaan toe is aan vervanging. Het overgrote deel van de Biallosterskilaan is reeds al vervangen voor een nieuw gescheiden rioolstelsel. Voor het laatste stuk is gewacht tot de realisatie van de nieuwbouw gereed was in verband met zwaar bouwverkeer op locatie. Nu de nieuwbouw inmiddels is opgeleverd volgt de gemeente de werkzaamheden op. Omdat de bestrating wordt opengebroken wordt ook de bovengrond opnieuw ingericht.

Wegindeling

Het trottoir langs de nieuwbouw en de haakse parkeervakken zijn recent aangelegd en blijven behouden. De breedte van de rijbaan wordt versmald naar vijf meter. Het overige deel van de Biallosterskilaan heeft bij de herinrichting dezelfde rijbaanbreedte gekregen. Dit nodigt minder uit om hard te rijden en het blijft breed genoeg om haaks te kunnen inparkeren. In het trottoir aan de kant van de Huis te Wissenlaan worden boomvakken aangelegd. Het trottoir is hiervoor breed genoeg.

Groen

De boom binnen de projectgrens, die op de kop van de Huis te Wissenlaan staat, blijft gehandhaafd. Voor de groenstructuur en het straatbeeld worden ten noorden hiervan drie nieuwe soortgelijke  bomen geplant. Zo ontstaat er een mooie bomenrij die verspringt met de bomenrij aan de overkant van de rijbaan.

Procedure

Het herinrichtingsplan is in te zien op het gemeentehuis en is tevens te vinden op de website van de gemeente. Tot en met zondag 11 december 2016 is het mogelijk om op het plan te reageren. Daarna zal het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de definitieve inrichting. De start van de werkzaamheden staat gepland voor mei 2017.