De gemeente Velsen heeft in 2010 een digitaal Burgerpanel opgezet. Er is nu een groep van ongeveer 2.300 inwoners aan wie 4 tot 6 keer per jaar een reeks vragen wordt voorgelegd. Een extra communicatiemiddel om mensen te betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente.

Voorbeelden van onderwerpen zijn tevredenheid over de dienstverlening, de communicatie/communicatiekanalen of de wijze waarop de gemeente de inwoners betrekt bij beleidsontwikkeling en projecten. Maar ook actuele projecten of politieke onderwerpen.