Heeft u plannen of ideeën waarvan u vindt dat de gemeente Velsen er wat mee zou moeten? Via het zogenaamd burgerinitiatief kunt u dit soort onderwerpen, plannen of voorstellen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Het kan gaan om kwesties die uw buurt, straat of wijk betreffen, maar ook de hele gemeente.

Heeft u een goed idee voor Velsen zoals nieuwe vormen van dienstverlening, bijzondere ontmoetingsplekken voor ouderen of een jongerenplatform? Met het burgerinitiatief kunt u uw voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl.