Beleidskader voor burgerparticipatie

Om burgerparticipatie in Velsen vorm en inhoud te geven is beleid vastgesteld als kapstok voor zowel bestuurders, ambtenaren als inwoners van Velsen.

Lees verder

Bestemmingsplannen

Alle informatie over bestemmingsplanprocedures, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.

Lees verder

Burgerinitiatief

Heeft u plannen of ideeën waarvan u vindt dat de gemeente Velsen er wat mee zou moeten? Via het zogenaamd burgerinitiatief kunt u dit soort onderwerpen, plannen of voorstellen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Lees verder

Burgerpanel

Het burgerpanel van Velsen beantwoordt 4 tot 6 keer per jaar een reeks vragen over beleidsontwikkeling en projecten van gemeente Velsen.

Lees verder

Inspraakonderwerpen

De gemeente heeft een verordening waarin staat hoe inspraak in Velsen geregeld is.

Referendum

Velsen kent de mogelijkheid voor burgers om een referendum te houden. De voorwaarden en de te volgen procedurele stappen zijn vastgelegd in de Referendumverordening.

Lees verder

Samenspraak

Bij samenspraak wisselen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wijkplatforms en/of deskundigen en de gemeente ideeën uit.

Lees verder

Wijkplatforms

De gemeente Velsen wil die kennis en ervaring die wijkplatforms hebben benutten en beschouwt deze als één van de deelnemers bij beleidsontwikkelingen.

Lees verder