Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin luistert, biedt advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren.

Leerplicht (bijzonder verlof of vrijstelling)

Een kind is leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar. Er zijn echter uitzonderingen waarvoor bijzonder verlof of vrijstelling aangevraagd kan worden.

Leerlingenvervoer

De regeling Leerlingenvervoer is er voor leerlingen die door verschillende redenen speciaal vervoer nodig hebben.

Opleidingen in Velsen

Een overzicht van alle lagere en middelbare scholen in de gemeente Velsen.

Lees verder