Paspoort

Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Vier werkdagen later haalt u het persoonlijk af.

Identiteitskaart, Nederlandse

Een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) vraagt u persoonlijk aan bij Burgerzaken in het gemeentehuis. U dient hiervoor een afspraak te maken. Vier werkdagen later haalt u het persoonlijk af.

Rijbewijs

Een rijbewijs geeft de rijbevoegdheid van de houder weer. In sommige gevallen kan het dienen als identiteitsbewijs. U hebt een rijbewijs nodig als u een gemotoriseerd voertuig wilt besturen.

BRP-uittreksel (voorheen GBA)

Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) is het meest gevraagde type uittreksel. Het is alleen te verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Verklaring omtrent gedrag (vog) via balie BURGERZAKEN

Het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag is van groot belang als u werkt met dieren.

Verklaring omtrent gedrag (vog) via ELEKTRONISCHE AANVRAAG

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt o.a. vaak gevraagd als men solliciteert naar een functie waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, geld, goederen of kwetsbare personen.