Overlijden

Aangifte

Als er iemand is overleden, wordt hiervan door de begrafenisondernemer of door uzelf aangifte gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt de overlijdensakte op en geeft vervolgens een verlof tot begraven of cremeren af. Zonder verlof mag er niet worden begraven of gecremeerd.