U wilt scheiden. Wat moet u doen?

Om te scheiden moet u de nodige formaliteiten regelen. Een advocaat of mediator kan u helpen bij de echtscheidingsprocedure. Een echtscheidingsverzoek moet altijd door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank doet uitspraak op het echtscheidingsverzoek.
De echtscheiding is pas definitief als de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd.

Echtscheiding inschrijving

Echtscheiding is de ontbinding van een huwelijk door de rechter. De uitspraak van de rechter wordt schriftelijk opgesteld.

BRP-uittreksel (voorheen GBA)

Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) is het meest gevraagde type uittreksel. Het is alleen te verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Advies/ondersteuning (Sociaal Raadslieden & Formulierenbrigade)

U zit met vragen over uitkeringen of over belastingen? Of u weet niet waar u moet zijn bij huwelijksproblemen of om alimentatie van uw ex te krijgen? Met vragen en problemen op sociaal-juridisch gebied kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden.