Als u niet in staat bent uw belastingaanslag te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen door middel van een kwijtscheldingsformulier. Dit kwijtscheldingsformulier kunt u afhalen bij het KCC van de gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden. U kunt het formulier ook downloaden via 'Kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in het Digitaal Loket.

Uw verzoek tot kwijtschelding kunt u indienen bij de werkeenheid Belastingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting (alleen 1e hond).