WOZ-loket

Wilt u weten welke gegevens van uw onroerende zaak worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde? Dat kan nu online.
Lees verder over WOZ loket

Bezwaar tegen aanslag/verzamelbiljet

Als u het niet eens bent met een aanslag- c.q. verzamelbiljet, dan kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag- c.q. verzamelbiljet.

Kwijtschelding

Als u niet in staat bent uw belastingaanslag te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen door middel van een kwijtscheldingsformulier.

Gemeentelijke belastingen

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Verordeningen en regelingen

Per 1 maart 2015 ziet de omgeving van de Regelingenbank er anders uit.

Betalingen

Hondenbelasting

Houdt u één of meer honden, dan moet u aangifte doen voor de hondenbelasting door het invullen van het aangiftebiljet hondenbelasting.