Wanneer u (als inwoner, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een beslissing van de gemeente (beschikking), dan kunt u een bezwaar indienen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken*). Deze termijn start de dag na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt. Met bekendmaken wordt bedoeld het verzenden van het besluit aan de aanvrager. Is er geen aanvrager (bijvoorbeeld een verkeersbesluit) dan publiceren we het besluit op de gemeentelijke pagina in de Jutter/Hofgeest en op officielebekendmakingen.nl.

De bezwaartermijn is 6 weken maar er kunnen omstandigheden zijn dat termijnoverschrijding is toegestaan. Neem contact op met een van onze juristen om te bekijken of dit voor u van toepassing is.

Als u het niet eens bent met een aanslag- of verzamelbiljet, dan kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag- of verzamelbiljet.

Bezwaar maken en in beroep gaan tegen een besluit van de heffingsambtenaar (Belastingen)