Betaling

Het aanslagbedrag moet voor de laatste vervaldag betaald zijn. Voor betalingen kunt u gebruik maken van de acceptgirokaarten. Betaalt u elektronisch zorgt u er dan voor dat u het juiste betalingskenmerk vermeldt. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Het rekeningnummer van de gemeente Velsen voor de betaling van de belastingaanslag is:

BIC:   INGBNL2A            IBAN: NL58 INGB 000 0181 530.

 

Automatische incasso

Voor de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (verzamelbiljet) kunt u een machtiging tot automatische incasso afgeven. Voor andere belastingsoorten is automatische incasso niet mogelijk. Het aanslagbedrag wordt, als de aanslag meer dan € 75,- maar minder dan € 5.000,- bedraagt, rond de laatste werkdag van de maand in tien termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. Voor de overige bedragen gelden twee termijnen. U moet er voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat zodat het termijnbedrag van uw rekening afgeschreven kan worden. Indien het termijnbedrag twee keer niet van uw rekening kan worden afgeschreven, dan vervalt de automatische incasso en moet u het bedrag binnen de wettelijke termijn (uiterlijk twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet) voldoen.

Als de machtiging wordt ingetrokken geldt ook voor deze aanslag (ook al is op de aanslag anders vermeld) de wettelijke vervaldag, t.w. de aanslag moet worden betaald uiterlijk 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 

Te late betaling

Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd voor het openstaande bedrag, verhoogd met minimaal € 7,00. Als u niet binnen twee weken na de aanmaning de aanslag met aanmaningskosten volledig betaalt ontvangt u een dwangbevel. De dwangbevelkosten zijn minimaal € 40,00.

Betaalt u het volledige bedrag na betekening van het dwangbevel niet, volgt beslaglegging op bezittingen en/of inkomen. Daarnaast wordt invorderingsrente berekend bij iedere betaling na de laatste vervaldag (dus ook na uitstel van betaling).

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen