Belastingen en heffingen

Er zijn 2 soorten gemeentelijke belasting:

  • Belastingen: bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, hondenbelasting en parkeerbelasting. De opbrengst daarvan gaat naar de gemeente. De gemeente bepaalt zelf waarvoor ze de opbrengst gebruikt (met uitzondering van de hondenbelasting. De opbrengst wordt gebruikt om de hondenoverlast te beperken).
  • Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld rioolheffing of de kosten voor een paspoort of vergunning. De gemeente krijgt hiermee alleen de kosten vergoed die ze gemaakt heeft. De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan de totale kosten die ermee betaald worden

Alle informatie over belastingen, heffingen en tarieven vindt u in het Digitaal Loket.