Alle informatie over belastingen, heffingen en tarieven vindt u in het Digitaal Loket.

WOZ-loket

Wilt u weten welke gegevens van uw onroerende zaak worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde? Dat kan nu online.
Lees verder over WOZ loket

Betalingen

Hondenbelasting

Houdt u één of meer honden, dan moet u aangifte doen voor de hondenbelasting door het invullen van het aangiftebiljet hondenbelasting.

Bezwaar maken en in beroep gaan tegen een besluit van de heffingsambtenaar (Belastingen)