Burgemeestersbericht Dorpsfeest Santpoort

31 juli 2023
Actueel nieuws

Tijdens het Dorpsfeest Driehuis hebben zich ongeregeldheden voorgedaan met grote aantallen jongeren. Op basis van deze ongeregeldheden en de informatie van politie over risico’s voor nieuwe openbare ordeverstoringen tijdens Dorpsfeest Santpoort treft burgemeester Frank Dales bestuurlijke maatregelen.

Bestuurlijke maatregelen

Van 29 juli tot en met 5 augustus vindt Dorpsfeest Santpoort plaats. Voor de veiligheid van iedereen die op of rond het dorpsfeest aanwezig is heb ik de volgende bestuurlijke maatregelen genomen.

Veiligheidsrisicogebied

Van politie heb ik informatie ontvangen over mogelijke nieuwe openbare ordeverstoringen en de aanwezigheid van wapens onder jongeren. Om die reden wijs ik in afstemming met het Openbaar Ministerie en politie een veiligheidsrisicogebied aan in Santpoort-Noord. Bijgevoegde kaart geeft dit gebied aan. De politie heeft, nadat de officier van justitie daarvoor een last heeft afgegeven, de bevoegdheid om in dit gebied eenieder te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens.

APV verbod op gevaarlijke voorwerpen

Tijdens het Dorpsfeest Santpoort is het verboden om gevaarlijke voorwerpen bij je te dragen die als wapen kunnen worden gebruikt. Hierbij zijn overigens steeds de aard van de situatie, de concrete gedraging en overige feiten en omstandigheden van belang. Dit verbod stel ik in op grond van artikel 2:31b van de APV en geldt voor hetzelfde gebied en periode als het veiligheidsrisicogebied.

Gebiedsontzegging

Naar aanleiding van de ongeregeldheden in Driehuis hebben 9 personen een gebiedsontzegging gekregen voor het Zomerfestival IJmuiden en Dorpsfeest Santpoort. Aanvullend daarop heeft 1 persoon tijdens het Zomerfestival in IJmuiden een gebiedsontzegging uitgereikt gekregen voor de rest van het evenement en voor Dorpsfeest Santpoort.

Waarschuwingsbrief

Ongeveer 30 jongeren en hun ouders hebben een waarschuwingsbrief ontvangen. In deze brief worden zij gewaarschuwd dat zij in beeld waren bij de openbare ordeverstoringen in Driehuis. Het doel van de brief is bewustwording creëren onder ouders en jongeren en duidelijk maken dat dergelijke ongeregeldheden onder geen beding bij de Velsense feestweken horen.
De meeste ordeverstoorders waren jongeren tussen de 12 en 19 jaar oud. Ik doe mede langs deze weg een dringende oproep aan ouders: neem uw verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat uw kinderen niet aan ordeverstoringen meedoen.

De burgemeester van Velsen

F.C. Dales

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.