Burgemeester Frank Dales heeft woensdag 11 mei de gemeenteraad geïnformeerd over Actie Greenpeace sluizen IJmuiden. Hieronder leest u het bericht van de burgemeester aan de gemeenteraad.

Velsen 11 mei 2022

Geachte leden van de raad,

Sinds afgelopen nacht (10 op 11 mei 2022) tot vanmiddag circa 17.00 uur heeft in onze gemeente een actie van Greenpeace plaatsgevonden, waarbij zij de Noordersluis in IJmuiden bezetten. Met de blokkade belette Greenpeace het met soja geladen schip de ‘Crimson Ace’ om verder te varen om te gaan lossen. Zo vroeg Greenpeace aandacht voor aanscherping van de Boswet die volgende week in het Europees Parlement wordt behandeld.

Recht op demonstratie

Vanochtend heb ik op NPO radio1 en via Twitter aangegeven het recht op demonstratie belangrijk te vinden en Greenpeace de ruimte te willen geven zo hun standpunt kenbaar te maken. Daarbij heb ik ook aangegeven andere belangen mee te moeten wegen. En als deze in de loop van de dag zwaarder gingen wegen, kon dat betekenen dat ik de demonstratie moet beëindigen. Dit heb ik vanochtend ook besproken met Greenpeace.

Consequenties voor verkeersveiligheid op het water en het milieu

Gedurende de dag is er overleg geweest over de demonstratie tussen de partijen in de lokale gezagsdriehoek, Rijkswaterstaat en de Havenmeester. Daarbij werd duidelijk dat de blokkade van de Noordersluis niet te langdurig mocht worden. Omdat dit een blokkade van een zeeweg is. En de Zeesluis IJmuiden is extra ingezet voor het overige scheepvaartverkeer als tijdelijke oplossing. Veelvuldig gebruik van de nieuwe Zeesluis IJmuiden betekent op dit moment een grote toename van het zoutgehalte in het Noordzeekanaal. Beperkt gebruik van de Zeesluis IJmuiden is nu nodig om verzilting van het binnenwater tegen te gaan, totdat hier maatregelen voor getroffen zijn.

RWS werkt hiervoor aan een systeem voor selectieve onttrekking. Dit zal in 2024 gereed zijn. Dit zorgt voor onaanvaardbare verzilting van het water, met negatieve consequenties voor het milieu. In de praktijk kan daarom nu beperkt gebruik gemaakt worden van de Zeesluis IJmuiden en bij blokkade van de Noordersluis zorgt dit beperkte gebruik vervolgens voor grote hinder voor het scheepvaartverkeer.

Besluit tot beëindiging blokkade

Op basis van de afweging van belangen voor het scheepvaartverkeer en het milieu (verzilting) is eerder vanmiddag aan de actievoerders een WOM besluit (Wet Openbare Manifestaties) overhandigd. Hiermee kregen zij de aanwijzing om de blokkade van de Noordersluis per 15.30 uur te beëindigen. Voortzetting van de demonstratie mocht vanaf dat moment alleen vanaf de kade plaatsvinden.

Gedurende de dag heb ik in een goede sfeer contact gehad met de actievoerders van Greenpeace. Hierbij gaven zij de indruk hun actie vriendelijk, vreedzaam en veilig te willen houden, en het scheepvaartverkeer buiten de Crimson Ace om, niet te willen hinderen. De actievoerders hebben echter iets voor 15.30 uur aangegeven geen gehoor te geven aan de aanzegging in het WOM besluit. Ik vind dit teleurstellend. Zelf beëindigen van de actie door Greenpeace zou volledig in lijn zijn geweest met de eerdere goede sfeer rond hun demonstratie. Vervolgens heb ik kort na 15.30 uur het besluit genomen om de blokkade te beëindigen. Hierover heb ik de actievoerders voorafgaand aan de beëindigingsactie geïnformeerd. Hierop gaven zij gelukkig aan zich hierbij welwillend op te stellen, ook in het geval van aanhoudingen.

Goed, snel en veilig verloop van de beëindiging

Bij de beëindiging door de politie stond de veiligheid van de in te zetten mensen (politie) en die van de actievoerders voorop. De politie is de actie tot beëindiging van de blokkade iets voor 16.00 uur gestart. Dit is goed, snel en veilig verlopen. Er zijn 13 actievoerders aangehouden. Daarna keerde de rust terug. Hierna kon de reguliere planning van de Noordersluis weer worden opgestart.

De burgemeester van Velsen 
F.C. Dales