Beste (bestuurs)leden,

Het openbare leven staat op zijn kop. We ondervinden allemaal de gevolgen van de coronacrisis. De huidige situatie heeft ook een enorme impact op de sportverenigingen en hun leden in Velsen. Ik realiseer mij dat sportverenigingen in de problemen kunnen komen.  Als wethouder sport raakt mij dat echt. Met dit bericht wil ik u en de leden van uw vereniging een hart onder de riem steken.

Op dit moment kunnen we nog niet inschatten hoe lang de huidige situatie gaat duren. Dat betekent onzekere tijden voor uw vereniging. Het college van B&W beseft dit en laat u er niet alleen voor staan. Wij willen er samen de Rijksoverheid voor zorgen dat uw vereniging niet in de financiële problemen komt. Het Sportloket Velsen en ik als wethouder sport staan specifiek klaar voor de sportverenigingen in Velsen. Schroom niet om bij vragen of zorgen contact op te nemen.

Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en– stichtingen via noodloket

Op 26 maart jl.  heeft het kabinet bekendgemaakt dat sportverenigingen en -stichtingen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000.- kunnen ontvangen via het noodloket van Economische Zaken. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Meer informatie over deze tegemoetkoming kunt u vinden op de website rijksoverheid.nl.

Lokale maatregelen en hulp

Niemand weet op dit moment hoe de situatie zich in de (nabije) toekomst zal ontwikkelen. Om te voorkomen dat sportverenigingen op korte termijn (mogelijke) betalingsproblemen krijgen, bieden wij alle verenigingen die een accommodatie huren van gemeente Velsen voorlopig drie maanden uitstel van betaling voor de verschuldigde gebruiksvergoeding. We zullen tijdelijk geen nieuwe facturen versturen en deze nog even aanhouden.

De komende periode zullen wij een inventarisatie doen bij alle partijen (sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers) die op enige wijze een relatie met de gemeente Velsen hebben. Op basis daarvan bekijken we hoe we als gemeente, in combinatie met de door het kabinet aangekondigde pakket aan steunmaatregelen, eventueel verdere hulp kunnen bieden aan sportverenigingen.  Op dit moment is het nog niet mogelijk daar een uitspraak over te doen. Hier zullen wij binnenkort op terugkomen bij u.

Maatregelen bestrijding coronavirus

Tijdens de persconferentie van maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet de volgende aanvullende maatregelen bekendgemaakt:

Tot 6 april:

  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht; 
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd, eventueel met geldboetes;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
  • Op uiterlijk 6 april wordt bekeken in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.

Tot 1 juni: 

  • Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

Informatie en vragen

Als u vragen heeft, neem dan in eerste instantie contact op met het Sportloket via sportloket@velsen.nl of via tel. 0255-567 666.

Via de pagina Coronavirus kunt u de stand van zaken rondom het coronavirus en de lokale aanpak volgen.

 

Samen gaan we deze periode doorkomen. Ik kijk uit naar de dag dat de velden weer gevuld zijn met sportende Velsenaren.

Namens het college van Velsen wens ik u veel sterkte de komende tijd. Let op elkaar en blijf vooral gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het college van B&W en Sportloket Velsen

 

Bram Diepstraten

Wethouder sport