Beste inwoners,

Het coronavirus beheerst het leven van ons allemaal. In de wereld, in Nederland en in Velsen. Zondagavond zijn de landelijke maatregelen om verspreiding van het virus te beperken uitgebreid. Grotere bijeenkomsten zijn afgelast en tot en met 6 april zijn scholen en kinderdagverblijven gesloten, net als cafés, restaurants en sportclubs. Verdere maatregelen sluit ik niet uit.

Ons leven verandert de komende tijd ingrijpend. Dit vraagt veel van ons allemaal. Ik heb bewondering voor de manier waarop we hiermee in Velsen omgaan. Dit weekend zag ik initiatieven ontstaan van Velsenaren die elkaar de helpende hand reiken. Dat maakt mij trots en geeft mij het gevoel: samen gaan we het redden. Door er voor elkaar te zijn en de verstandige dingen te doen.

Wat zijn die verstandige dingen? Dit zijn sowieso de bekende hygiëne maatregelen. Was je handen regelmatig, schud geen handen en nies of hoest in je elleboog. Blijf thuis als je milde klachten hebt die op corona kunnen wijzen.

Ook zullen we onze sociale contacten de komende tijd moeten beperken, we moeten voorzichtig zijn met fysiek contact met elkaar. Dit betekent niet dat we elkaar uit het oog moeten verliezen, integendeel! Laten we voor elkaar blijven zorgen. Zeker voor de ouderen en minder gezonde mensen om ons heen. Mijn oproep aan alle Velsenaren: kijk wat je voor een ander kunt betekenen, bied waar mogelijk extra hulp. Dat kunnen kleine dingen zijn zoals vaker iemand bellen zodat mensen niet eenzaam worden. Of boodschappen meenemen voor iemand die dat zelf niet kan. Waarbij tegelijk mijn tweede oproep is: laat je niet verleiden te gaan hamsteren. Wie hamstert, zorgt ervoor dat een ander misgrijpt terwijl het niet nodig is. Als Velsenaren moeten we op dit punt nuchter blijven en solidair zijn met elkaar.

Ik raad je aan om goed op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken rond het coronavirus. Via de kranten, radio en tv en via de website van het rijk en die van de gemeente. Op onze site lees je ook over onze aangepaste dienstverlening. Wij doen ons uiterste best die zo goed mogelijk te houden, al doen we dit met medewerkers die zo veel mogelijk vanuit huis zullen werken.

De aanpak van het coronavirus heeft voor mij de allerhoogste prioriteit. Ik beloof dat ik, samen met mijn collega burgemeesters in de Veiligheidsregio Kennemerland, er alles aan doe om Velsen zo goed mogelijk door deze crisis heen te krijgen. Maar natuurlijk heb ik jou hierbij nodig. Met elkaar kunnen we verspreiding van het virus tegen gaan. Door de verstandige dingen te doen, rekening met elkaar te houden en goed voor elkaar te zorgen.

Ik heb er vertrouwen in dat we dit in Velsen goed oppakken en ik dank je bij voorbaat voor je medewerking.

Jouw burgemeester, Frank Dales