Brief met uitleg recycle-tarief voor laagbouw

In de brief van Sebastian Dinjens, wethouder Milieu en afvalbeheer, krijgt u als bewoner van hoogbouw meer uitleg over het recycle-tarief. Gebruik de voorleesfunctie aan het begin van deze webpagina.

Datum 6 december 2022

Beste inwoner(s),

Door goed afval te scheiden, houden we minder restafval over. Hierdoor kunnen waardevolle grondstoffen worden hergebruikt én u krijgt invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Dat is het recycle-tarief. Op 1 januari 2023 gaat dit ook in Velsen in. In deze brief vindt u uitleg over de hoogte van het tarief voor u als inwoner van laagbouw. Op www.velsen.nl/recycle-tarief kunt u deze brief laten voorlezen. (Zie recycle-tarief)

Hoe werkt het recycle-tarief

U betaalt elk jaar voor het ophalen en verwerken van uw afval. Dit heet afvalstoffenheffing. Bij het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee aparte bedragen: een vast bedrag en een variabel bedrag. 

De hoogte van het variabele bedrag van uw afvalstoffenheffing hangt af van het aantal keer dat u vanaf 2023 de grijze restafvalbak aan de straat zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. U heeft dus zelf invloed op de hoogte van het variabele bedrag van uw afvalstoffenheffing.

In de bijlage bij deze brief leest u wat de vaste en variabele bedragen zijn. 

2023 is een overgangsjaar

In het voorjaar van 2023 krijgt u de belastingaanslag voor de afvalstoffenheffing. Op dat moment is nog niet bekend hoe vaak u dat jaar uw bak voor restafval gaat laten legen of de ondergrondse container voor restafval gaat gebruiken.

De rekening die u in 2023 ontvangt, bestaat daarom nog uit één vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. Dit is voor meerpersoonshuishoudens € 407,- en voor eenpersoonshuishoudens € 375,-. 

Uw afvalstoffenheffing in 2024

Na afloop van 2023 is bekend hoe vaak u restafval heeft aangeboden. De belastingaanslag die u in het voorjaar van 2024 ontvangt, bestaat dan voor het eerst uit een vast bedrag en een variabel bedrag voor de afvalstoffenheffing. 

Het vaste bedrag wordt lager dan de afvalstoffenheffing die u voor 2023 betaalde en is vanaf dan hetzelfde voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. De verwachting is dat dit vaste deel rond de € 340,- ligt. Het definitieve bedrag wordt in november 2023 vastgesteld. 

Op www.velsen.nl/recycle-tarief kunt u vanaf 6 december een inschatting maken van de hoogte van uw persoonlijke, variabele bedrag dat u betaalt in 2024.

Goed afval scheiden

Het weggooien van groente, fruit, tuinafval en etensresten, plastic, blik en drinkpakken, papier en glas blijft gratis. Wanneer u deze waardevolle grondstoffen goed scheidt, houdt u minder restafval over en houdt u het variabele bedrag van de afvalstoffenheffing laag.

Maatwerk en kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen komen in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Kwijtschelding bij het recycle-tarief is niet langer onbeperkt, alle inwoners van Velsen moeten beter afval scheiden. 

Meer informatie over kwijtschelding bij het recycle-tarief staat vanaf januari 2023 op www.velsen.nl/recycle-tarief.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

•    Neem contact op met de gemeente: 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200 van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of mail naar info@velsen.nl.
•    Meer informatie vindt u op www.velsen.nl/recycle-tarief.
•    Heeft u vragen over welk afval in welke bak moet of zoekt u tips hoe u het beste afval kunt scheiden? Download dan de HVC-app, maak een account aan en bevestig uw adresgegevens met iDIN. Vanaf 1 januari 2023 ziet u in deze app hoe vaak u restafval heeft aangeboden en het voorlopige totaalbedrag van het vaste en variabele deel van uw afvalstoffenheffing 2024. 

We verwachten dat wij u op deze manier voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Sebastian Dinjens
Wethouder Milieu en Afvalbeheer

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.