De gemeente gaat de Brederoodseweg in Santpoort-Zuid opnieuw inrichten en heeft hiervoor een ontwerp vastgesteld. Een aantal bewoners heeft tegen de inspraakprocedure bezwaar gemaakt. Op een bijeenkomst met de bezwaarmakers kwam naar voren dat zij niet duidelijk hebben kunnen aangeven wat zij met de bestaande bomen wilden. Daarom heeft de gemeente alle bewoners van de Brederoodseweg uitgenodigd voor een “straatreferendum” over het kappen van de bomen. In één variant worden alle bomen gekapt en worden in de hele straat nieuwe bomen geplant. In de tweede variant blijven de bomen op het noordelijk deel, die een levensverwachting hebben van meer dan 10 jaar, staan. Dit zijn er 22.

Er zijn in totaal 60 stemmen binnen gekomen, waarvan 45 voor variant 3.

Het college respecteert de uitkomst van het straatreferendum. Daarom heeft het college besloten zijn eerdere besluit aan te passen. Daardoor zal variant 3 uitgevoerd worden, waarbij 22 bomen zullen blijven staan.

Eerdere berichtgeving

Na de inspraakperiode van de herinrichting Brederoodseweg is variant 2 door het college vastgesteld. Hierop zijn enkele reacties binnen gekomen welke door middel van een bijeenkomst met de wethouder B. Diepstraten zijn besproken.
Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat de kap van alle bomen niet werd begrepen.

Er is tijdens de inspraakperiode door de klankbordgroep een 5de variant ingediend, die door een totaal van 44 huishoudens was getekend.
Omdat deze variant verkeerstechnisch niet mogelijk was (de breedte van de weg was onvoldoende) is een deel van de klankbordgroep op het gemeentehuis uitgenodigd om dit te bespreken.
Uit dit gesprek zijn wij tot de conclusie gekomen dat de voornaamste reden was: de snelheid van het verkeer moet omlaag. Omdat de meeste voorkeuren tijdens de inspraakperiode voor variant 2 waren heeft het college van B&W deze variant vastgesteld.

De gemeente heeft variant 2 in alle eerlijkheid en overtuiging gekozen, maar realiseert zich na de bijeenkomst dat dit wellicht vreemd over komt op de 44 huishoudens die geen terugkoppeling hebben gehad op de ingediende variant 5de variant.
Daarom hebben wij besloten nog een keer te vragen wat de voorkeur, m.b.t. het kappen van bomen, heeft van de gehele straat.
De gemeente organiseert op 19 december 2018 een informatieavond. Op deze informatieavond geeft de gemeente een korte presentatie en beantwoordt vragen. U kunt op de avond ook uw voorkeur achter laten, vergeet dan niet uw unieke code meet te nemen. Deze code heeft uw eerder via een brief gekregen. De informatieavond wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeente huis en begint om 19:30. U kunt de burgerzaal via plein 1945 bereiken.

'Straatreferendum': wel of niet kappen van bomen

U kunt kiezen tussen de varianten “2” (kappen van alle bomen ) en “3” (aantal bomen laten staan) Deze varianten hebben eerder in inspraak gelegen en zijn onder aan deze pagina als bijlage nogmaals toegevoegd.
Let op: de bomen die een levensverwachting hebben van minder dan 10 jaar worden bij beide varianten gekapt. Evenals de bomen op het zuidelijk deel van de Brederoodseweg. Indien we de bomen op het zuidelijk deel handhaven is er onvoldoende ruimte beschikbaar om de rijbaan met fietsstroken verkeersveilig in te passen.
Omdat de Indische kastanje niet in grote aantallen geleverd kan worden zullen de nieuwe bomen (bij beide varianten) de Hogaarse Lindes worden.

U kunt u voorkeur kenbaar maken via een email naar de projectleider via info@velsen.nl t.a.v. de heer P. de Jong.
Per huishouden kan er één voorkeur worden voorgedragen, daarom heeft u eerder per brief een unieke code ontvangen. Vergeet deze code niet te vermelden.
De voorkeuren kunnen tot 7 januari 2019 worden ingediend, hierna zal het college van B&W een eindafweging maken.

Voor vragen over dit "straatreferendum" kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer P. de Jong op 0255 67200.