Bomenkap achter sporthal IJmuiden-Oost en in Burgemeester Rijkenspark

19 oktober 2023
Actueel nieuws

Komende periode zijn er twee locaties waar het nodig is om instabiele en zieke bomen te kappen. Het gaat om bomen achter de sporthal in IJmuiden en bomen in het Burgemeester Rijkenspark.

Sporthal IJmuiden-Oost

Achter de sporthal staat een groot aantal populieren. Deze bomen zijn al op leeftijd. De storm Poly verzwakte de bomen. Uit voorzorg voor meer schade bij een volgende storm gaan we in de week van 23 oktober het grootste deel van deze bomen verwijderen. Het gaat in totaal om 60 bomen. Omdat er veel wortels aanwezig zijn, is direct herplanten nog niet mogelijk. We werken nog aan een plan voor het herplanten van nieuwe bomen op deze locatie. 

Zeedennen burgemeester Rijkenspark

In het burgemeester Rijkenspark is een grote diversiteit aan bomen te vinden. Er staan ook Zeedennen in het park die inmiddels niet meer vitaal zijn. Sommige bomen zijn dood. Die bomen staan vaak vlak naast wandelpaden. Om het veilig te houden, verwijderen wij deze bomen. Dat gebeurt nadat de werkzaamheden zijn afgerond bij de sporthal. De bomen maken dan ook ruimte voor de aanplant van nieuwe bomen. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.