Hoe laat jij de beleidsbubbel leeglopen? Dat was de vraag die op de ledenvergadering van Vereniging van Noord Hollandse Gemeenten( VNHG) werd voorgelegd aan een panel. Dit panel bestond uit Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG Pieter Jeroense, raadslid van gemeente Schagen Angelique van Wijk en mij. Hoofdthema was: hoe werken we aan het herstel van vertrouwen in de overheid?

De vraag werd ons gesteld door gespreksleider Marije van den Berg. Haar hoofdboodschap was: vertrouwen krijg je door wat je doet, niet door het schrijven van een beleidsstuk. Ik ben het hier mee eens. Je kunt van alles bedenken en een mooi plan schrijven maar het gaat er uiteindelijk om hoe inwoners het ervaren.

Voor wie doe je het?

Daarom vind ik het belangrijk om elk nieuw plan te beginnen met het ophalen van informatie bij de inwoners. Begin met een leeg vel papier en ga de samenleving in voordat je iets hebt geschreven. Het heeft mij geholpen bij het schrijven van een programma ter bestrijding van armoede en bij het maken van een huisvestingsplan voor onderwijs.

Voor wie doe je het? Wat zijn de vraagstukken in de samenleving? Wat mensen in het echt meemaken, helpt enorm om de grote lijn neer te zetten. Ik leer veel van persoonlijke ervaringen van inwoners bij het maken van beleid.

Ook belangrijk is de zoektocht naar het verhaal achter gedrag van mensen. Hoe komt het dat mensen soms 'misbruik' van regels maken? Welk verhaal zit hier achter en waar klopt beleid niet met de realiteit.

Duidelijk communiceren

'Luisteren, doorvragen. Nieuwsgierig zijn naar de ander. Eerlijk zeggen wat je doet, doen wat je zegt. En zeg vervolgens wat je gedaan hebt'. Terwijl ik dit inbreng in de paneldiscussie realiseer ik me hoe belangrijk het laatste is: zeggen wat je gedaan hebt. Het blijft ook voor mij een aandachtspunt om duidelijk te communiceren met inwoners.

Vertrouwen

Vertrouwen bak je in de uitvoering. Dat lukt alleen maar als de medewerkers die het beleid uit voeren, zoals consulenten van het sociaal domein, goed zijn toegerust op hun taak en vertrouwen uitstralen. Er kwam een mooi voorbeeld ter sprake van een schooldirecteur: 'Voor goed onderwijs stel ik de leerkracht centraal. Als hij of zij goed wordt ondersteund, komt dat ook het kind ten goede.'

Dus…hoe laat ik de beleidsbubbel leeglopen? Door nog beter te luisteren naar de vraag achter het verhaal, in contact te blijven met inwoners. En door altijd de vraag centraal te stellen: voor wie of wat doe ik het en klopt mijn beeld met de praktijk?

Het is goed om hierbij stil te staan. Het helpt me om voor inwoners het verschil te kunnen maken.