Tussen Kerst en Oud en nieuw probeer ik altijd wat tijd te vinden om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Dat blijkt nog een hele uitdaging, want kerst zag er ook dit jaar anders uit. In plaats van één groot feest met alle kinderen en kleinkinderen vierden we nu vijf dagen kerst. En allemaal bij ons thuis.

Wat is het waardevol om elkaar in de intimiteit van kerst in kleinere samenstellingen te zien en te spreken. Gesprekken krijgen een extra laag: wat heeft je dit jaar beziggehouden, wat zijn je dromen voor het nieuwe jaar, hoe wil je die waarmaken, hoe kunnen wij elkaar daarbij helpen.

Dat is voor mij omzien naar elkaar.

Regeerakkoord

‘Omzien naar elkaar’ is ook de titel van het nieuwe regeerakkoord.

Veel woorden, maar wat betekent dit in de praktijk? Omzien naar elkaar krijgt pas betekenis als woorden in daden worden omgezet. Zo staat er dat het kabinet de onderwijskwaliteit gaat verhogen door te investeren in goede en voldoende leraren en schoolleiders. Mooi! Maar hoe? Het kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen zodat mensen niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen. Dat is hard nodig! De kinderopvangtoeslagaffaire heeft veel schade aangericht. Mensen raken toeslagen kwijt als ze een paar uren meer gaan werken en houden dan netto minder over.
Maar ik moet nog zien of het kabinet hier echt stappen in gaat nemen, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een vorm van een basisinkomen. Dan ben je pas van alle toeslagen af.

Meer ruimte

Ook lees ik dat er meer ruimte in de Participatiewet komt door het verruimen van de bijverdiengrenzen. Daar word ik blij van, want nu houdt de wet soms mensen tegen om de onzekere stap naar werk te zetten omdat zij dan hun vangnet kwijt zijn. Het zou nog mooier zijn als de Participatiewet als geheel wordt aangepast. Het is nu vaak een te strak keurslijf waar weinig ruimte in is om echt iets te kunnen betekenen voor inwoners die moeilijk aan werk komen of door pech in armoede of schulden zijn gekomen. Er is dus meer ruimte nodig voor maatwerk om te kunnen doen waar de wet voor bedoeld is: iedereen mee laten doen.

Omzien naar elkaar betekent voor bestuurders dat je altijd alert moet zijn op de uitvoering van je beleid: Bereik je jouw doel en durf je aan te passen als dat niet zo is. Ik hoop daar het komende jaar verder aan te kunnen werken, zodat ik met een gerust hart kan terugkijken op 2022.

Ik wens iedereen een mooi 2022 waarin we de tijd nemen om naar elkaar om te zien en beloften worden waargemaakt.