Een baan is de beste garantie op bestaanszekerheid. En dus om uit armoede te blijven. Maar wat te doen als die baan niet wil lukken? Ik werk aan een oplossing voor dit vraagstuk.

Stress en schaarste

Als je veel zorgen hebt, is het niet makkelijk om een baan te krijgen of te houden. Je hebt bijvoorbeeld zorgen over schulden. Of over je thuissituatie. Of dat je door je baan toeslagen verliest, zodat je er financieel op achteruitgaat. Armoede ligt dan op de loer. De stress die armoede geeft, maakt vaak dat we niet de juiste beslissingen kunnen nemen of dat we de realiteit niet goed inschatten. Schaarste doet wat met je: ‘alle aandacht gaat naar het tekort, zodat er geen aandacht meer is voor andere belangrijke zaken zoals medicijntrouw, gezond eten of opvoeding van de kinderen’ (Nadja Jungmann; lector schulden & incasso, Hoge School Utrecht).

Niet mee kunnen doen

Tijdens een congres over armoede werd mij de vraag gesteld waar ik aan denk bij het woord armoede. Voor mij betekent dat: niet mee kunnen doen. En ik moest denken aan mijn eigen situatie in 2004. Mijn man overleed toen plotseling en ik had geen betaalde baan. Wel drie kleine kinderen. Naast alle verdriet bekroop mij al snel een paniekgevoel. Hoe moest ik verder? Konden we in ons huis blijven wonen? Kon ik mijn kinderen nog wel mee laten doen met vriendjes? Ik voel nog die wurgende greep van de angst. Ja, het is goed gekomen met ons, ook door de hulp die ik kreeg. Maar wat als het niet goed gaat? Wat als er geen hulp is? Of als je net buiten alle regelingen valt om je uit de armoede te houden? Hoe erg moet het gevoel zijn als je het niet redt?

Weten wat werkt

Ik geloof dat een baan de beste garantie is voor bestaanszekerheid en dus om van armoede weg te blijven. Ik geloof nog sterker dat ook de weg daarnaartoe ongelooflijk belangrijk is.

Het werkt niet om te solliciteren terwijl je slapeloze nachten hebt van je schulden. Laat staan dat het je werk oplevert. Het is belangrijk om oog en oor te hebben voor de omstandigheden waarin iemand zit. Dat we samen zoeken naar wat nodig is voor het hele gezin. Dat we helpen om de stress weg te nemen en mensen weer vertrouwen geven in eigen kunnen. Dat we weten en doen wat werkt!

Mijn nieuwe visie

Dit is de basis van mijn nieuwe armoedevisie. Op dit moment ben ik die verder aan het ontwikkelen. Het is een andere kijk op armoede met concrete plannen! Want van woorden alleen koop je geen brood. Wordt vervolgd!