Ik lees op de site van de Jutter/Hofgeest een verslagje over de opening van het nieuwe bedrijfspand van het Leger des Heils in Velserbroek. Daarbij staat ook een reactie van een lezer: ‘als zo’n organisatie uit haar jasje groeit is dat geen goede zaak’. Het zegt wat over onze ‘samen’leving.

In mijn openingstoespraak benoemde ik dat element ook omdat het een begrijpelijke reactie is: ‘trots en blij dat het Leger des Heils in Velsen is neergestreken en tegelijkertijd zou ik wensen dat het Leger des Heils niet nodig is.’

Déjà vu

Toen ik gevraagd werd om de opening van het nieuwe bedrijfspand te verrichten moest ik denken aan de tijd dat de Voedselbank voor het eerst haar intrede deed in Velsen. Ik was toen raadslid voor de PvdA en onze fractie was in eerste instantie tegen subsidiëren van de Voedselbank want, was onze visie: je moet zorgen dat er geen voedselbank nodig is.

Helaas bleek het niet haalbaar om in de tijd van economische recessie de Voedselbank overbodig te maken.

Toevluchtsoord

Een zelfde gevoel bekruipt me nu: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het werk van het Leger des Heils overbodig wordt?

Wanneer is het niet meer nodig dat de bijzondere schoonmaak wordt ingezet bij huishoudens die dreigen te verdrinken in hun problemen? En wanneer hoeft niemand meer zijn heil bij de opvang voor dak- en thuislozen te zoeken omdat de schulden te hoog oplopen? Om maar een paar taken van het Leger des Heils te noemen.

Zij staan klaar voor mensen die verder geen toevlucht meer hebben. Daar ben ik me als wethouder zorg en welzijn zeer van bewust. Ik ben blij dat het ‘leger’ klaar staat.

Ambitie

Mijn ambitie is zorgen dat onze inwoners de aandacht van het Leger des Heils steeds minder nodig hebben. Dat betekent sterke sociale wijkteams opzetten die contacten hebben met inwoners voordat problemen ontstaan. Dat betekent vertrouwen opbouwen zodat inwoners sneller over hun problemen durven te praten. Dat betekent ontmoetingsplekken creëren waar inwoners van elkaars kracht gebruik kunnen maken. En het mogelijk maken dat inwoners kansen krijgen om hun eigen leven weer op orde te brengen.

En ja…daar heb ik sterke partners zoals het Leger des Heils hard bij nodig.

Want investeren in menselijk kapitaal is complexer dan investeren in een bedrijfspand.


(foto van Ton van Steijn)