Begin januari was ik te gast op basisschool de Origon in IJmuiden. Samen met de leerlingenraad mocht ik de eerste Nijntje-tegels in Velsen onthullen. Met deze tegels maken we kinderen en hun ouders bewust van de regels en gevaren bij de zebrapaden in de buurt van scholen.

Kinderen snappen het soms beter

Bij aankomst heb ik eerst de tijd genomen voor een gesprek met de Leerlingenraad. Het was zo bemoedigend om te horen dat kinderen enorm bewust bezig zijn met verkeersveiligheid. Ze beseffen misschien wel beter dan volwassenen dat je bij een zebrapad wel voorrang moet kríjgen en niet némen, voordat je oversteekt. Op en rondom zebrapaden gebeuren namelijk de meeste ongelukken met voetgangers.

‘Toeters en bellen’ bij een zebrapad

Ik heb vragen gekregen over het effect van Nijntje-tegels. Vooral van volwassenen. Wat helpt een tegeltje nou? En moet de gemeente niet meer doen om oversteken veiliger te maken? Het mooie is dat het juist de kinderen waren die enthousiast waren over de Nijntje-tegel. De tegel is maar een onderdeel van een bredere bewustwordingscampagne. We hebben meer ‘toeters en bellen’ geplaatst bij het zebrapad om ‘m goed zichtbaar en veilig te maken. We hebben er bijvoorbeeld slagbomen bijgeplaatst om de klaar-overs te helpen. Helaas melden er zich (nog) te weinig ouders aan om te helpen bij het oversteken. Jammer, want de school kan nog wel wat klaar-overs gebruiken!

Meer dan een symbool

De Nijntje-tegel is meer dan een symbool, want hij valt goed op bij de oversteek. Je oog wordt ernaartoe getrokken en zorgt er onbewust voor dat je de tekst leest. De kinderen praten er ook over in de klas, met elkaar en misschien ook wel met hun ouders. Zo stimuleert de tegel het gesprek over de regels en gevaren bij een zebrapad. Dus ja, de tegels helpen echt. Daarom gaan we ze bij alle zebrapaden in de buurt van scholen in Velsen plaatsen. Want helaas stopt niet iedere automobilist of (brom)fietser automatisch bij een zebrapad.

Hoe kan het nog beter?

Ik heb de kinderen gevraagd wat er nog meer beter kan. ‘Kan de gemeente geen stoplichten plaatsen?’, vroeg een leerling mij. Dat lijkt een goede oplossing, legde ik uit. Maar schijn bedriegt. Bij oversteekplaatsen met verkeerslichten, rijden veel auto’s en (brom)fietsers door rood. Dag mag inderdaad niet, maar we kunnen niet op elke hoek van de straat een politieagent zetten. Een iets minder belangrijke reden is dat stoplichten veel geld kosten. Gelukkig begrepen de kinderen dat wel.

Goed bezig!

Ik heb de kinderen op die ochtend beloofd dat we gaan kijken of we de oversteekplaats nog beter kunnen verlichten. Het is natuurlijk ook in de herfst en winter heel erg belangrijk dat verkeersdeelnemers elkaar goed kunnen zien.
Dat de kinderen van de Origon zo goed bezig zijn met het gevaar rond oversteekplaatsen, vind ik bemoedigend. Het was een eer om met hen de eerste Nijntje-tegels te onthullen!